Measuring the Quality of Educational Services on the Example of Secondary Schools in Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.34021/ve.2022.05.03(3)

Keywords:

quality measurement, human capital, quality determinants

Abstract

Research results, as well as the author’s own observations show that the quality of educational services is one of the most important factors affecting the level of civilization of modern states, by affecting all aspects of their socio-economic life, including health, natural environment and economic growth, in the long run. The quality of education directly influences the formation of the human capital of the society, and this impacts the pace of economic development. The starting point for actions aimed at improving the quality of educational services is undoubtedly both the proper recognition of the main factors determining the quality of educational services and the measurement of this quality determinants. Thus, measuring the quality of educational services, identification and gradation of key determinants were considered the main purpose of this study. The research method used to achieve the set goal was a two-part, anonymous questionnaire sent to secondary schools’ principals in the Zachodniopomorskie province in Poland. The conducted evaluation of the factors shaping the quality of educational services in the surveyed institutions indicated numerous needs in terms of improving their activity. It should be emphasized that none of the estimated factors obtained a fully satisfactory outcome in the survey of respondents' opinions. The general conclusion from the conducted research is to confirm the importance of recognizing properly the determinants of the educational services quality as the basis for developing a proposal for shaping the desired level of these services’ quality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aske, D., Corman, R.R., & Marston, C. (2011). Education Policy and School Segregation: A Study of the Denver Metropolitan Region. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 14(2), 27-36.

Benavot, A. (2012). Policies toward quality education and student learning: constructing a critical perspective. Innovation – The European Journal of Social Science Research, 25(1), 67-77.

Bilan, Y., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & T. Pimonenko, T. (2019a). Brand Management and Macroeconomic Stability of the Country. Polish Journal of Management Studies, 19(2), 61-74. https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.2.05.

Bilan, Y., Vasilyeva, T., Lyulyov O., & Pimonenko, T. (2019b). EU Vector of Ukraine Development: Linking Between Macroeconomic Stability and Social Progress. International Journal of Business and Society, 20, 433-450.

Bochniarz, P., & Gugała, K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Wydawnictwo Poltext, 12 p. [in Polish]

Borkowski, S. (2004). Mierzenie poziomu jakości. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 69 p. [in Polish]

Borowiecki, R., & Jaki, A. (2008.) Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 195 p. [in Polish]

Crosby, P.B. (1995). Quality Without Tears: The Art of Hassle-Free Management. McGraw-Hill Professional, 85 p.

Czyżewski, B., Polcyn J., & Hnatyszyn-Dzikowska, A. (2016). Concept for Measuring the Efficiency of Public Goods Provision Based on the Education Sector in Poland. Ekonomicky Casopis, 64(10), 973-993.

Dahlgaard, J.J., Kristensen, K., & Kanji, G.K. (2000). Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 174-175. [in Polish]

Denzin, N.K. (1970). The Research Act, Aldine, Chicago.

Dew, J. (2009). Quality Issues in Higher Education. Journal for Quality & Participation, 32(1), 4-9.

Domański, S.R. (2000). Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Red. J. Bossak, W. Bieńkowski. Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej SGH, 77 p. [in Polish]

Gazda, A. (2007). Metody analizy ryzyka stosowane w audycie wewnętrznym w wyższej uczelni, [w:] Zarządzanie ryzykiem – wyzwania XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, 137-145. [in Polish]

Jarecki, W. (2002) Prekursorzy myśli ekonomicznej w kwestii kształcenia i kwalifikacji, 18-26. Retrieved from http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/75/1.pdf [in Polish]

Kaczmarek, M., & Tarka, P. (2013). Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru systemu wartości w 5-i 7-stopniowych skalach ratingowych Likerta. Poznań: Handel Wewnętrzny, 346, 52-78.

Kujawiński, J. (2001). Niektóre metody oceny jakości usług. Marketing, 2, 461-467.

Kwiliński, A., Pająk, K., Halachenko, O., Vasylchak, S., Pushak, Y., & Kuzior, P. (2019). Marketing Tools for Improving Enterprise Performance in the Context of Social and Economic Security of the State: Innovative Approaches to Assessment. Marketing and Management of Innovations, 4, 172-181. https://doi.org/10.21272/Mmi.2019.4-14.

Laitner, J. (1993). Long-Run Growth and Human Capital. Canadian Journal of Economics, 26, 796-814.

Lev, B., & Schwartz, A. (1971). On the use of the economic concept of human capital in financial statements. The Accounting Review, 46, 1-14.

Mapa Drogowa UNESCO dla edukacji artystycznej. Retrieved from http://www.unesco.pl/fileadmin/user.../Mapa_Drogowa.pdf [in Polish]

Mazurkiewicz, G. (2012). Jakość edukacji. Różne perspektywy. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 19.

Mihaela, B.A. (2012). Analysis of Marketing Tools and Activities within Educational Services Organizations in Order to Increase Their Efficiency. The Journal of the Faculty of Economics, 1(1), 1106-1111.

Nadolna, B. (2017). Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej. Ekonomiczne Problemy Usług, 2, 171. [in Polish]

Nicholson, J. (1891). The Living Capital of the United Kingdom. Economic Journal, 1, 95-107.

Nowacki, T. (1999). O kwalifikacjach prawie wszystko. Warszawa: Wydawnictwo Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 17 p. [in Polish]

Petty, W. (1958). Traktat o podatkach i daninach oraz anatomia polityczna Irlandii. Merkantylizm i początek szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII w., 563-573. [in Polish]

Piotrowski, M., & Kirejczyk, A. (2001). Jakość kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Radom Instytut Technologii Eksploatacji, 18-19. [in Polish]

Pluta-Olearnik, M. (2009). Uczelnia jako instytucja edukacji wyższej i podmiot rynkowy, Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, 113-114. [in Polish]

Polcyn, J. (2012) Koncepcja pomiaru efektywności pracy nauczycieli szkół srednich w Polsce. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 320 p. [in Polish]

Purgailis, M., & Zaksa, K. (2012). The Impact of Perceived Service Quality on Student Loyalty in Higher Education Institutions. Journal of Business Management, 6, 138-152.

Rotaru, I. (2012). The Concept of ”Quality Management” Impact in Education – Local Perspectives, Annals of Eftimie Murgu University Resita, Fascicle II. Economic Studies, 1, 439-442.

Sage, A., & Rouse, W. (2009). Handbook of Systems Engineering and Management. New Jersey: Wiley InterScience, 339 p.

Say, J. (1960). Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 426-429. [in Polish]

Schultz, T. (1981). Investing in People. The Economics of Population Qality. Oficyna Ekonomiczna, 9.

Schultz, T. (1976). Investment in Human Capital. New York: The Free Press, 48 p.

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactw narodów. Warszawa: PWN, 417-419. [in Polish]

Smoluk, A. (2000). Pomiar jakości i grupowy wybór. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 4-5. [in Polish]

Stankiewicz, W. (1987). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE, 46. [in Polish]

Stępień, S., Smędzik-Ambroży, K., Guth, M., Muntean, A., Maican S., & Pastiu, C. (2022). The Importance and Determinants of Market Integration of Small Family Farms in Selected Countries of Central and Eastern Europe. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 89, 235–247. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2037445.

Szałkowski, A. (2002). Pracownicy a strategia organizacji. Rozwój pracowników, przesłanki, cele, instrumenty, (red.) A. Szałkowski. Warszawa: Poltext, 14 p. [in Polish]

Szydłowski, H. (2000). Międzynarodowe normy oceny niepewności pomiarów. Postępy Fizyki, 51(2), 92-97. [in Polish]

Tkaczyk, S. (2000). Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, 2-27. [in Polish]

Toczyńska, M. (2010). Ocena jakości kształcenia w szkole wyższej. Organizacja i Zarządzanie, 348 p. [in Polish]

Uzawa H., (1965). Optimum Technical Change in An Aggregative Model of Economic Growth. International Economic Review, 6, 18-31.

Wilkin, J. (1998). Bariery edukacyjne i informatyczne. Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, 1, 3-25. [in Polish]

Downloads

Published

2022-11-12

How to Cite

Ciarko, M. (2022). Measuring the Quality of Educational Services on the Example of Secondary Schools in Poland. Virtual Economics, 5(3), 50–68. https://doi.org/10.34021/ve.2022.05.03(3)

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)